Uthyrningspolicy Lindbäcks Fastigheter AB

Rätt kund till rätt bostad är grundtanken i vår uthyrning. Det innebär att vi, med hänsyn till företaget och befintliga hyresgästers bästa, fäster stor vikt vid valet av ny hyresgäst.

Erbjudande av bostäder bygger på att det är den bostadssökande själv som skall ta initiativ och sköta sökandet.

 • Du ska ha fyllt 18 år.
 • Du ska inte ha någon hyresskuld eller annan betalningsanmärkning. Vi tar alltid kreditupplysning innan kontrakt skrivs.
 • Vi godtar ingen garanti i form av borgensman
 • Du måste ha goda referenser från eventuella tidigare hyresvärdar.
 • Du ska ha en fast bruttoinkomst på minst tre gånger årshyran. Som fast inkomst räknas inkomst av arbete (även visstidsanställning), arbetslöshetskassa, pension, sjukersättning, aktivitetsersättning och studiemedel.
 • Antal personer som skall bo i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek.
 • Lägenheten upplåts som huvudsaklig bostad till hyresgästen och denne skall vara folkbokförd i lägenheten.
 • Du ska ha en gällande hemförsäkring under hela din boendetid hos Lindbäcks Fastigheter AB.

När du erbjuds eller önskar byta en lägenhet sker en ekonomisk bedömning av din inkomst.

 • Inkomst av eget arbete (tillsvidare/visstidsanställd/vikariat/ tillfälligt arbete/provanställning/projektanställning)
 • Pension/aktivitetsstöd
 • Studiebidrag
 • A-kassa
 • Ränta på kapital, egna bankmedel och andra kapitaltillgångar
 • Taxerad inkomst för egen företagare eller motsvarande.

Dessutom räknas följande som inkomst:

 • barnbidrag
 • underhållsbidrag
 • bostadsbidrag/bostadstillägg

Övrigt

 • Vi godkänner inga andrahandsuthyrningar under uppsägningstiden
 • För att byta lägenhet ska man ha bott i sin nuvarande lägenhet minst 1 år.
 • När du tecknat nytt avtal för en lägenhet nollställs din söktid/boendetid.
 • En sökande som tre gånger under ett kalenderår har fått ett erbjudande och tackat nej till detta, spärras i 6 månader från att intresseanmäla.
 • Ansökan gäller 1 år. Den måste förnyas var 12:e månad, annars annulleras den med automatik. Detta görs genom att logga in på Mina sidor

Vi förbehåller oss alltid rätten att välja hyresgäst!