Integritetspolicy

Inledning

Vi värnar om din personliga integritet och säkerheten för dina personuppgifter. Lindbäcks ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Lindbäcks Group (Bygg, Boende och Fastigheter) ansvarar för dina personuppgifter enligt vad som anges nedan. Denna integritetspolicy är en samtyckeshandling och beskriver Lindbäcks behandling av personuppgifter. Vi ber dig därför att noggrant läsa igenom Integritetspolicyn innan du delar med dig av personuppgifter till oss.

 

Personuppgifter

Denna Integritetspolicy är tillämplig för alla personer som är arbetssökande, konsulter, kunder, leverantörer och hyresgäster där Lindbäcks insamlar och/eller behandlar personuppgifter. Med personuppgifter avses information som kan hänföras till dig som individ. Exempel är namn, bild, personnummer, kontaktuppgifter, lägenhetsnummer, IP-adress, eller andra personliga uppgifter som du uppgett.

 

Omfattning och tillämpning

Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Lindbäcks behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för anställning, affärsrelationen eller för andra ändamål som framgår nedan. Det gäller även känsliga personuppgifter.

Personuppgifter kan även användas för statistikändamål för att se hur användare utnyttjar webbplatsen och för att analysera sökbeteende, samt för att visa dig anpassat innehåll. Uppgifter behandlas även indirekt i anslutning till utveckling, test och förvaltning av IT-system som är knutna till vår webbplats. Personuppgifter kan också användas för statistikändamål, marknadsföring och i syfte att utveckla våra bostäder, våra tjänster och vår service tex.  Denna typ av uppgifter behandlas dock endast på aggregerad nivå och inte på ett sådant sätt att vi kan identifiera dig som individ.

Vi kan anlita olika samarbetspartners i våra säljprocesser och dessa tjänster kan innebära att de får tillgång till dina personuppgifter. Dessa bolag kommer att få teckna avtal med oss för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå.

Nedan finner du information om vilka slags personuppgifter Lindbäcks behandlar och hur Lindbäcks kan komma att få/inhämta dessa uppgifter.

 

Lagring av personuppgifter

Hur länge en personuppgift kommer att sparas beror på vilken personuppgift som det rör sig om och syftet med dess behandling. Lindbäcks sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in, om inte annat föreskrivs i lag.

Lindbäcks kommer som huvudregel att spara personuppgifter som förekommer i ansöknings- och rekryteringsprocesser, kund- och leverantörsavtal samt uppgifter om affärshändelser.

Du har rätt att när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar gällande dig, att få felaktigheter rättade eller att vi ska radera dina personuppgifter.

 

Skydd

Lindbäcks har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. Lindbäcks anställda och leverantörer är skyldiga att följa Lindbäcks regler för informations- och IT-säkerhet, denna Integritetspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

 

Cookies

Vi använder cookies för att identifiera, följa och räkna användare i våra onlinetjänster vilket krävs för att vi ska kunna förbättra kvaliteten i våra tjänster. Om du ändrar inställningarna i din webbläsare till att inte tillåta cookies kommer detta att påverka funktionaliteten i våra tjänster och vi kan då inte garantera att våra tjänster fungerar som utlovat.

 

Arbetssökande

Lindbäcks har en programvara, jobb.lindbacksfastigheter.se, där arbetssökande ansöker de tjänster vi ska tillsätta. De personuppgifter som vi efterfrågar är nödvändiga inför vår anställningsprocess och består av namn, adress, epost, personnummer, tidigare meriter/erfarenhet, utbildning samt personligt brev där du själv väljer vad du vill uppge. Personuppgifterna sparas i två år efter din ansökan kommit in till oss, därefter anonymiseras alla personuppgifter kopplade till din ansökan.

 

Kunder bostadsrätter

Lindbäcks Boende kan komma att behandla kontaktpersoners personuppgifter. Sådana uppgifter utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, personnummer och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra nuvarande och framtida kontakt.

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att:

  • Administrera ditt köp genom tecknande av avtal eller intresseanmälan
  • Kommunicera med dig i samband med köpet, tex skicka information om pågående köpprocess eller information om byggnation av din lägenhet
  • Marknadsföra event eller andra typer av träffar kopplat till din intresseanmälan, via digitala kanaler, epost och/eller sms eller telefon
  • Hjälpa dig med kundserviceärenden
  • Fullgöra rättsliga förpliktelser i samband med köp av lägenhet

Andra bolag och samarbetspartners som kan komma att involveras i ditt köp av en bostadsrätt kan vara tex bostadsmäklare, besiktningsmän, IT-leverantörer, garageplatsansvariga, och bostadsrättsförening.

 

Kunder byggherrar

Lindbäcks Boende kan komma att behandla kontaktpersoners personuppgifter. Sådana uppgifter utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, befattning, ansvarsområden och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra nuvarande och framtida affärsrelationer.

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att:

  • Administrera affärsuppgörelser såsom avtal mm
  • Kommunicera och ha kontakt i samband med byggprojektens framdrift
  • Marknadsföra event eller andra typer av träffar via digitala kanaler, epost och/eller sms, telefon
  • Eftermarknadsservice i samband med projektets färdigställande

 

Kunder hyresgäster

Lindbäcks Fastigheter behandlar hyresgästers personuppgifter. Sådana personuppgifter utgörs av namn, adress, telefonnummer, e-postadress, vem/hur många som bor i lägenheten, lägenhetsnummer, reparationer och anpassningar gjorda i lägenheten. Dessa personuppgifter sparas så länge hyresgästen har hyresavtal med Lindbäcks. Detta är endast uppgifter som vi behöver för vår nuvarande relation. Samt de uppgifter som behövs för bokföring. För de som står i vår bostadskö kontrollerar vi utöver ovanstående uppgifter; kreditvärdighet i form av anställningsform, inkomstuppgifter, obetalda skulder och anmärkningar, samt andra uppgifter som är nödvändiga inför vårt urval av nya hyresgäster.

Din köplats raderas om du inte varit aktiv inom en 12-månaders period. Kunduppgifterna sparas i ytterligare 6 månader i Lindbäcks fastighetssystem innan de anonymiseras.

 

Leverantörer

Lindbäcks kan komma att behandla kontaktpersoners personuppgifter. Sådana personuppgifter utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, befattning, ansvarsområden och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra nuvarande och framtida affärsrelationer.

 

Ändringar i denna integritetspolicy

Lindbäcks förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på vår hemsida.

 

Kontakta oss

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Lindbäcks Group AB. Om du har några frågor gällande denna Integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta Lindbäcks genom kundtjanst@lindbacksfastigheter.se.

 

Datum: 25 Maj 2018