Om Lindbäcks Fastigheter

Allt började med en byasåg för snart 100 år sedan, i den lilla byn Kallfors sydväst om Piteå i Norrbotten. Idag är familjeföretaget Sveriges ledande företag inom industriell produktion av flerbostadshus.

Hjärtat i vår verksamhet är att bygga industriellt med trä från de norrländska skogarna. Tack vare vår utvecklade moderna teknik och LEAN produktionsfilosofi producerar och bygger vi sedan bostäder resurssnålt, klimatvänligt och kostnadseffektivt med hög säkerhet direkt på plats – på uppdrag av kunder och i egen regi. Vår byggmetod har med tiden gett oss mycket god kunskap och erfarenhet och vi kan erbjuda kundanpassade helhetslösningar – från projektutveckling till produktion och bygge fram till överlämnandet av nyckeln.

Vi bygger industriellt med hög anpassning till våra kunders önskemål. Det innebär en stor variation i arkitektur. Våra metoder att producera husvolymer är standardiserade men det är inte arkitekturen. Vi är en trygg samarbetspartner som värdesätter och prioriterar bra relationer med våra kunder och arkitekter. För oss är det viktigt att hålla vad vi lovar. Vi har alltid ett långsiktigt förhållningssätt till våra beslut och hållbarhet för oss innefattar hela livscykeln från ett ekologiskt till ett socialt och ekonomiskt perspektiv. Vi bygger inte bara bostäder, vi bygger och utvecklar samhällen där människor ska leva och bo under flera generationer framöver.

Vi bygger industriellt för att vi tror på hållbart boende för fler!

Norrländsk hållbarhet
Vi bygger våra bostäder i trä från de norrländska skogarna. Men vi bygger inte bara bostäder, vi bygger och utvecklar samhällen där människor ska leva och bo under flera generationer framöver. Hållbarhet för oss innefattar hela livscykeln –från ett ekologiskt och socialt till ett ekonomiskt perspektiv. Läs gärna vår hållbarhetsredovisning 2020.

 

Innovation
Vi startade 1924 och i december 2017 invigde vi vår nya toppmoderna produktionsanläggning för flerbostadshus. En anläggning som försörjs av solenergi och spillvärme. Precis som tidigare bygger vi våra hus med trästomme och nu kan vi öka våra leveranser av sunda bostäder.

 

Kostnadseffektivt
Att bygga med volymelement ger en hög precision, men också kort tid på byggplatsen – och det minskar kostnaderna. Att bygga med långa volymer, något som ger mycket boarea per krona och skapar attraktiva boendemöjligheter för alla.

 

Kundanpassat
På Lindbäcks bygger vi enligt kundens önskemål, för även om vi har en standardiserad industriell process är varje projekt mer eller mindre unikt. Husen går att beställa i grundutförande eller enligt specifika önskemål. Som kund kan du själv välja planlösning, fasadmaterial, entrépartier, balkongfronter och huskropparnas utformning går att anpassa för att bäst matcha omgivningen och smälta in i befintlig stadsmiljö.

 

Hållbart boende för fler
Vi har utvecklat en industrialiserad produktionsprocess med stöd av Lean. Det är en effektiv och innovativ byggmetod för att producera färdiga volymer inomhus som vi sedan monterar direkt på byggplats. Vår industriella produktion är resurssnål, klimatvänlig och kostnadseffektiv med en hög säkerhet för våra anställda och bidrar till att vi kan erbjuda sunda, hållbara bostäder som fler har råd att bo i.

Kvarteret Tallen i Pite. 110 lägenheter.
Byggherre: Lindbäcks Fastigheter.
Arkitekt: Nordmark & Nordmark

Kvarteret Dagsmejan i Stockholm. 203 lägenheter.
Byggherre: Lindbäcks Boende
Arkitekt: ÅWL Arkitekter

Kvarteret Titteridamm i Göteborg 2020, 152 lgh.
Byggherre: Framtidens Byggutveckling
Arkitekt: Krook & Tjäder

”Vi industrialiserar hur man slår i spiken och sågar plankan, men låter arkitekterna styra resultatet.”