Allmänna utrymmen

Alla hyresgäster ansvarar tillsammans för de lokaler och utrymmen som finns i bostadsområdet. Därför är det bra med gemensamma regler:

 

Rökning
Rökförbud råder i alla gemensamma utrymmen, det vill säga trapphus, hissar, tvättstuga, vind, källare, cykelrum osv.

Undvik att röka på balkongen om det stör dina grannar. Tänk på att aldrig kasta cigarettfimpar eller annat skräp från balkongen eller utanför entrén, dels med tanke på brandrisken men också av hänsyn till dina grannar.

Vi ser gärna att ni ej röker i lägenheten. Vi vill med detta göra er uppmärksamma på att om det vid besiktning visar sig att renoverings-/saneringsbehov p.g.a. rökning uppstått kan ni komma att bli betalningsansvarig för detta.


Trapphus

Enligt lagen om skydd mot olyckor får ingenting förvaras i trapphuset eller loftgång. Tänk på brandfaran och att du genom att placera saker där hindrar utrymningsvägarna vid en eventuell brand i din bostad. När det händer olyckor eller om någon blir sjuk måste utryckningspersonal och ambulanspersonal snabbt komma fram.

För att undvika att obehöriga vistas i trapphusen så tänk på att inte ställa upp portar och dörrar. Stängda och låsta dörrar minskar risken för stöld och skadegörelse.


Cykelparkering
Placera inte din cykel framför entrén. Entrén skall hållas fri så att utryckningsfordon och räddningspersonal kommer fram. Tänk på att det är många som bor i ditt hus. Parkera din cykel på hänvisad plats.


Tvättstugor
Tvättstugan är en viktig plats för alla. Håll rent och snyggt där.

  • Torka av golv, maskiner och bänkar varje gång du nyttjat tvättstugan.
  • Följ de skötselanvisningar som gäller för maskiner, tumlare och annan utrustning. Kom ihåg att rensa luddfiltret i torktumlaren efter varje användning.
  • Använd alltid tvättpåse om du tvättar en bh med bygel. En vanlig anledning till att maskiner inte fungerar är att en bh-bygel har lossnat och fastnat i tvättmaskinen.

Felanmäl omgående till områdesansvarig om något inte fungerar, respektera de tider som är bokade av andra, och använd inte tvättstugan utanför de bokningsbara tiderna. Felanmälan görs enklast på Mina sidor – felanmälan gemensamma utrymmen.

 

Några regler för dig med husdjur
Ett husdjur kan vara en kär familjemedlem, men vissa personer är allergiska mot husdjur, eller till och med rädda för dem. Detta måste du som djurägare ta hänsyn till.

  • Släpp inte ut djur utan tillsyn.
  • Håll alltid hundar kopplade.
  • Se till att hundar och katter inte förorenar på området, speciellt inte i närheten av barnens lekplatser och vid entréer.
  • Husdjur är ej tillåtna i möblerade lägenheter.

 

Bastu
Du bokar bastun på bokningslista uppsatt i anslutning till bastun. Användaren städar bastun efter varje användningstillfälle. För allas trivsel, kom ihåg att lämna bastun i samma skick som du själv vill finna den. Städmaterial återfinns i städskåp. Är något slut/saknas, kontakta er områdesansvarige.


Städning
Städning i trapphus utförs av städfirma.


Samlingslokal Älgen, Traktorn/Trädgården, Välten/Glasmästaren
Du bokar samlingslokalen genom att ringa tel. 0911-23 10 10 eller maila kundtjanst@lindbacksfastigheter.se. Nyckel hämtas på kontoret på Hammarvägen 21 i Öjebyn. Lokalen hyrs och debiteras per dygn (12.00-12.00) och kostnaden läggs på din kommande hyresavi. Lokalen städas av den som hyrt lokalen efter varje användningstillfälle. Städmaterial återfinns i städskåp. Är något slut/saknas, kontakta er områdesansvarige. Kom ihåg att lämna lokalen i samma skick som du själv vill finna den. Besiktning görs efter varje användningstillfälle. Om städningen ej är godkänd och en städfirma måste tas in kommer du att debiteras för denna kostnad.