Praktiska råd om ditt boende

Det finns många saker som du kan göra själv i din bostad. Här nedan finns några praktiska råd. Där står också vad du alltid ska göra själv, som att byta lampor etc. Om du är osäker kan du alltid fråga din områdesansvarige.

Köket

Rengör spisen – rengör regelbundet ugn, ugnsplåtar och spisplattor. Städa också bakom spisen, den går att dra ut så att du kommer åt att dammsuga eller sopa.

 

Skruva beslag – Om beslagen på köksluckor, kökslådor och garderober känns lösa åtgärdar du det enkelt själv genom att dra åt skruvarna på insidan med en skruvmejsel.

 

Kylskåp och frys – var rädd om bruksanvisningen för vitvarorna. De innehåller bra råd om skötsel och felsökning. Läs bruksanvisningarna när du flyttar in och lämna kvar dem när du flyttar så att nästa hyresgäst får dem. Frosta av kyl och frys regelbundet, om de inte är självavfrostande. Låt all is tina av sig själv – använd inga vassa föremål för att ta bort den. Samla upp smältvatten i en balja. Städa även bakom kyl och frys regelbundet.

 

Rengöring av köksfläkten – rengör fettfiltret i fläkten minst en gång i månaden. Diska det i varmt vatten med ett milt diskmedel eller använd diskmaskinen. Öppna inte köksfönstret när du lagar mat. Då fungerar inte fläkten som den ska och allt matos sprids i lägenheten. Öppna hellre ett fönster i ett annat rum så fungerar ventilationen bättre.

 

ÖVRIGA LÄGENHETEN

Kontrollera och gör rent ventilerna
Ventilerna måste hållas rena. Använd en vanlig smal målarpensel eller elementpensel vid rengöring. Frånluftsventiler hittar du vid taket i kök och badrum. Tilluftsventilerna är placerade vid taket eller bakom elementen. Tilluftsventiler är fast inställda och får inte ändras, för då kommer ventilationssystemet inte att fungera som det ska.

Du kan lossa ventilerna på två sätt:

  • Genom att vrida dem motsols och dra ut dem
  • Genom att dra dem rakt ut

Gamla ventiler kan vara svåra att lossa. Försök då i stället att peta fram dammet med en ståltråd. Sedan kan du dammsuga och torka ventilen så gott det går.

 

Byta lampor och lysrör – lampor och lysrör är förbrukningsvaror som du själv ska byta. Trasiga lysrör byter du genom att vrida lysröret ett kvarts varv. Kom ihåg att även byta glimtändare när du byter lysrör. Ta med lysröret och glimtändaren till affären, så du är säker på att få nya som passar. Dessutom tar affären hand om de uttjänta sakerna.

 

Byta proppar och andra elinstallationer – du byter själv stickproppar och säkringar. Först letar du rätt på den trasiga proppen, du ser att en propp gått sönder när den lilla, runda färgmarkeringen lossnat. Därefter skruvar du ur den felaktiga proppen och ersätter den med en ny.  Sätt alltid tillbaka en ny propp med samma färgmarkering som den trasiga. Proppen skall först sättas i propphuven och därefter skruvas in i centralen. I vissa lägenheter finns säkringsskåp utan utbytbara säkringar. Där finns i stället svarta vippknappar, så kallade automatsäkringar, som alltid ska stå i uppfällt läge.

Anlita alltid en behörig elektriker vid elinstallationer. Hemförsäkringen gäller inte om det börjar brinna på grund av en felaktig installation. Du får själv byta lampor och lysrör, vägguttag, strömbrytare samt ansluta och byta ljusarmaturer i torra utrymmen. Elutrustning som används utomhus, exempelvis balkongbelysning, måste vara godkänd för utomhusbruk. Eventuell infravärme måste vara fast installerad med strömbrytare.

 

Installera diskmaskin, tvättmaskin eller torktumlare – se till att disk- och tvättmaskinen står på vattentätt underlag. Maskinerna måste anslutas till jordat uttag. Alla anslutningar av el, vatten och avlopp måste göras av fackman. Om man önskar diskmaskin i sin lägenhet och plats finns, kan vi installera detta mot en hyreshöjning på f.n. 100kr/mån. Kontakta kontoret för blankett. 

 

Rensa diskbänk och vattenlås – på de flesta diskbänkar finns en skruv på silen. Genom att skruva bort silen kan du komma åt att rensa bort föremål som hamnat där. Passa även på att skrubba rent med en borste. Om ett vattenlås har plockats isär för rengöring, var mycket noga med att kontrollera tätheten när det monterats ihop. Spola rikligt med vatten och kontrollera att det är helt tätt i samtliga gängor. Det är mycket viktigt att det är tätt på undersidan av diskbänken! Rensa i avloppet – om du får stopp i avloppet, försök att lossa det avfall som sitter i vägen. Går inte det så måste du snarast anmäla felet till din områdesansvarige. Ta med jämna mellanrum bort hår och annat avfall från bottenventilen i badkar, handfat och diskho för att undvika att avloppet täpps till. Använd aldrig kemiska preparat som till exempel lut för att rengöra avloppet!

 

Rengör golvbrunnen – i badrummet finns en golvbrunn som bör rengöras med jämna mellanrum, för att undvika stopp och dålig lukt.

 

Rengör golvbrunnen på följande sätt:

  • Lyft av gallret som täcker golvbrunnen. Ibland sitter gallret fast med två skruvar som måste skruvas bort.
  • Ta bort hårrester och annat som fastnat i brunnen. Om det behövs kan du försiktigt peta loss sådant som fastnat i avloppsröret med en rensspiral eller ståltråd.
  • Spola brunnen med handduschen och torka av.
  • Sätt fast gallret igen.

 

Om toaletten rinner – om toaletten rinner kan du prova att dra i eller trycka på spolknappen ett par gånger. Om det fortsätter att rinna ska du anmäla felet till områdesansvarig, för att förhindra att många liter vatten rinner iväg i onödan.