Hemförsäkring

Våra hyresgäster måste ha en gällande hemförsäkring med ansvar. En hemförsäkring ger dig ekonomisk trygghet vid såväl brand som inbrott och vattenskador. Vare sig du själv eller någon annan har vållat skadan behöver du en hemförsäkring om något oförutsett skulle hända. Du och dina ägodelar är inte försäkrade genom oss utan du måste själv skaffa en hemförsäkring.

Här kan du jämföra olika försäkringar för att se vilken som passar dig bäst.

Hemförsäkring i hyresrätt

• Vad många inte tänker på är att du som hyresgäst ansvarar för din lägenhet. Skulle du genom vårdslöshet orsaka exempelvis brand eller läckageskada får du själv betala fastighetsägarens självrisk på dennes försäkring eller till och med själva reparationskostnaderna, vilket kan bli dyrt om du inte har en hemförsäkring.

• Enligt hyreskontrakt är det din skyldighet som hyresgäst att ombesörja försäkringsskydd.

• I hemförsäkringen ingår ett ansvarsskydd för skador på annan person eller annans egendom (ex. fastighetsägare). Finns försäkring träder då ansvarsskyddet in och du betalar bara din egen självrisk för skador som ovan.

• Om en brand skulle uppstå och du tvingas flytta är inte fastighetsägaren skyldig att hitta ersättningsbostad till dig. Det får du däremot hjälp med av ditt försäkringsbolag, som täcker skäliga merkostnader p.g.a. flytt.

• Alla försäkringsbolag har ett grundskydd där ersättning utgår för brand, inbrott och läckage. Samt även för överfalls- rätts-, ansvar-, samt reseskydd. Det finns även olika tilläggsförsäkringar man kan komplettera med, exempelvis allrisk (drulle), och då har du ytterligare täckt in oförutsedda olyckshändelser som kan inträffa i din lägenhet.

• Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i källare, vindsförråd eller garage!

 

Om du saknar hemförsäkring
Har du riktigt otur kan du bli skuldsatt för resten av livet. Om din granne till exempel får en vattenskada i sin lägenhet och vattnet rinner ner och skadar saker i din lägenhet är det din – inte grannens – hemförsäkring, som täcker de extra kostnader som du får på grund av skadan. Försäkringen betalar dina merkostnader för flytt och extra bostad under tiden din lägenhet repareras.