Andrahandsuthyrning

Under vissa förutsättningar och under en tidsbegränsad period kan du hyra ut din lägenhet i andra hand.

För att hyra ut i andra hand måste du ha vårt godkännande skriftligen. Att upplåta lägenheten till någon annan i ditt ställe utan godkännande gör att hyresrätten anses förverkad och Lindbäcks Fastigheter Piteå AB är berättigad att säga upp avtalet i förtid utan någon förvarning eller chans till rättelse enligt hyreslagen 12kap. 43§ 3p. Om andrahandsuthyrningen både är olovlig och till oskälig hyra, betraktas det som ett brott med böter och fängelse i högst två år på straffskalan.

Påkommen olovlig andrahandsuthyrning klassas som en misskött relation med Lindbäcks Fastigheter vilket leder till att du blir spärrad från att söka lägenhet hos oss de kommande två åren.

Maila till kundtjanst@lindbacks.se för att få dokument gällande andrahandsuthyrning skickade till er.


Viktigt att tänka på vid andrahandsuthyrning:

Det är du som har ansvaret för bostaden även om du hyr ut i andrahand, då du i god tro lämnar över nycklarna till en annan person.

Se till att få hyran betald av andrahandshyresgästen till dig och att du sedan själv betalar in hyran.

Skriv ett kontrakt med andrahandshyresgästen och fyll i allt som finns i bostaden.

Du måste själv ha hemförsäkring under tiden du hyr ut bostaden och även den som hyr i andrahand skall ha en hemförsäkring.

Vid vistelse utomlands under uthyrningstiden skall fullmakt fyllas i för en person som kan företräda lägenhetsinnehavaren i alla frågor avseende lägenheten.

Det minsta man kan hyra ut sin lägenhet är 6 månader men högst 12 månader.

Giltiga skäl för andrahandsuthyrning:

  • Provboende med  sambo
  • Tillfälligt arbete eller studier på annan ort.
  • Längre utlandsvistelse

Observera att andrahandshyresgästen inte kan ta över avtalet efter avslutad andrahandsuthyrning.

Ansökan skickas till:
Lindbäcks Fastigheter AB, Box 753, 941 28 Piteå alt. skickas via e-post kundtjanst@lindbacks.se